دروس

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۸۷ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه آیرودینامیک تحلیلیمهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه دینامیک ماشین وارتعاشاتمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه مقاومت مصالحمهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه مقاومت مصالح۲مهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه مقاومت مصالح۲مهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه مکانیک سیالاتمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه هیدرولیک در خودرومهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
آشنایی با اصول راهسازی وراهداریمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
آشنایی با موتور های احتراق داخلیمهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
آمار و احتمالاتمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
آمار و احتمالات مهندسیمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
آیرودینامیک تحلیلیمهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
ارتعاشاتمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
استاتیکمهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
استاتیک و مقاومت مصالحمهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
استاتیک و مقاومت مصالحمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
استاتیک و مقاومت مصالحمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
استاتیک و مقاومت مصالحمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
اصول ارتعاشاتمهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
اصول پروژه های راهسازی،عمرانی و معدنیمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی