دروس

نمایش ۱۸۱ تا ۱۸۷ مورد از کل ۱۸۷ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
موتورهای احتراق داخلیمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
موتورهای هواپیمای بدنه باریکمهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
موتورهای هواپیمای پهن پیکرمهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
هیدرولیکمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
هیدرولیکمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
هیدرولیک ماشین آلات سنگینمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
یاتاقان و مکانیزم روغن کاریمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی