دروس

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۸۷ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
اصول طراحی کارخانهمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
اصول طراحی کارخانهمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
اصول طراحی موتورهای پیستونیمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
اصول و فنون مذاکرهمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
اصول و فنون مذاکرهمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
اصول و فنون مذاکرهمهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
اصول و کاربرد الکتروتکنیک در ماشین های راهسازیمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
اصول و کاربرد الکترونیک در ماشین های راهسازی وراهداریمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
اصول و کاربرد برق و الکترونیک در ماشین آلات سنگینمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
الکترونیک خودرومهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
انتقال حرارتمهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
انتقال حرارتمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
انتقال حرارت و آزمایشگاهمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
بازرسی،سرویس و نگهداری،مراقبت وضعیت و برنامه ریزی تعمیرات ماشین های سنگینمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
برنامه نویسی رایانهمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
پروژهمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
پروژهمهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
پروژهمهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
پروژهمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
تئوری تست های نهایی خودرومهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی