دروس

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۸۷ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
زبان تخصصی خودرومهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
ساختمان و سیستم های هواپیمای بدنه باریکمهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
ساختمان و سیستم های هواپیمای پهن پیکرمهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
سامانه مدیریت ایمنی(SMS)و بررسی سوانح هواییمهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
سامانه های مدیریت کیفیت در صنعت هواپیماییمهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
سرو مکانیزممهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
سرو مکانیزممهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
سرویس و نگهداری ماشین های راهسازیمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
سیستم های کنترل واندازه گیریمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
طراحی اجزا ماشینمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
طراحی اجزای ماشینمهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
طراحی اجزای ماشینمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
طراحی اجزای ماشین۱مهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
طراحی سیستم های پنیوماتیکمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
طراحی سیستم های هیدرولیک در ماشین های راهسازیمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
طراحی ماشین های دوارمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
طراحی ماشین های دوارمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
عیب یابی سیستماتیک در خودرومهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
عیب یابی سیستماتیک در خودروهامهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
عیب یابی و تعمیرات برق و الکترونیک ماشین آلات سنگینمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی