دروس

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۸۷ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
عیب یابی و تعمیرات ماشین آلات سنگین۱مهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
عیب یابی و تعمیرات ماشین آلات سنگین۲مهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
فیزیک کاربردیمهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
قابلیت اطمینان در صنعت هواپیماییمهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
کارآموزیمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کاربرد الکترونیک در خودرومهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
کاربرد تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرومهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
کاربرد کامپیوتر در برنامه ریزی و تعمیرات ماشین آلات سنگینمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کاربرد کامپیوتر درطراحی وسرویس ماشین های راهسازیمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کاربرد نرم افزار در صنعت خودرومهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
کاربرد نرم افزار های رایانه ای خودرومهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
کاربرد هیدرولیک در خودرومهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
کاربینیمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کاربینیمهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
کاربینیمهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
کارگاه اصول و کاربرد برق و الکترونیک در ماشین آلات سنگینمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کارگاه الکترونیک خودرومهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
کارگاه بازرسی سرویس و نگهداری مراقبت وضعیت و برنامه ریزی تعمیرات ماشین های سنگینمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کارگاه تراشکاری قطعات خودرومهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
کارگاه تکنولوژی پیشرفته در خودرومهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی