دروس

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۸۷ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
کارگاه تکنولوژی سوخت و سوخت رسانیمهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
کارگاه دستگاههای الکتریکی خودرومهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
کارگاه دستگاههای الکتریکی خودرومهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
کارگاه روشهای تولیدمهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
کارگاه سیستم های پنیوماتیکمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کارگاه عیب یابی و تعمیرات برق و الکترونیک ماشین آلات سنگینمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کارگاه عیب یابی و تعمیرات ماشین آلات سنگین۱مهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کارگاه عیب یابی و تعمیرات ماشین آلات سنگین۲مهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کارگاه کاربرد الکترونیک در خودرومهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
کارگاه کامپیوتر در برنامه ریزی و تعمیرات ماشین آلات سنگینمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کارگاه ماشین ابزارمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
کارگاه ماشین ابزارمهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
کارگاه ماشینکاری قطعات خودرومهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
کارگاه مدلسازی و ریخته گریمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
کارگاه معاینه فنی خودرومهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
کارگاه موتورهای احتراق داخلیمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کارگاه موتورهای احتراق داخلیمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کارگاه هیدرولیکمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کارورزیمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
کارورزی۱مهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی