دروس

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۶۴۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آبزی پروری پیشرفتهمهندسی فناوری ارشد بیوتکنولوژی آبزیانکارشناسی ارشدترمی
آزمایشگاه بهداشت گیاهیمهندسی فناوری ارشد روش های تلفیقی کنترل آفات گیاهیکارشناسی ارشدترمی
آزمایشگاه خوردگی فلزاتمهندسی فناوری ارشد کنترل و پالایش پساب های صنعتیکارشناسی ارشدترمی
آزمایشگاه شیمی صنعتیمهندسی فناوری ارشد کنترل و پالایش پساب های صنعتیکارشناسی ارشدترمی
آزمایشگاه کنترل بیولوژیکی آفات و بیماریهای برنجمهندسی فناوری ارشد تولید برنج ارگانیککارشناسی ارشدترمی
آزمون و صحه گذاری موتورمهندسی فناوری ارشد بهینه سازی و طراحی موتورهای دیزلیکارشناسی ارشدترمی
آزمون و صحه گذاری موتورمهندسی فناوری ارشد بهینه سازی و طراحی موتورهای دیزلیکارشناسی ارشدترمی
آزمون های صحه گذاریمهندسی فناوری ارشد طراحی موتور خودروکارشناسی ارشدترمی
آزمون های عملکردی تایرهای نسل جدیدمهندسی فناوری ارشد تولید تایرکارشناسی ارشدترمی
آسیب شناسی اجتماعیکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از آسیب های اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
آسیب شناسی اجتماعیکارشناسی حرفه ای ارشد مداخله در بحران های اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
آسیب شناسی اعتیاد درزندانکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیاد در محیطهای خاصکارشناسی ارشدترمی
آسیب شناسی روانی اجتماعی در سوانحکارشناسی حرفه ای ارشد بهداشت روانی و اجتماعی در بحرانکارشناسی ارشدترمی
آسیب شناسی روانی(اعتیاد)کارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیاد در محیطهای خاصکارشناسی ارشدترمی
آسیب های اجتماعی نوپدیدکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از آسیب های اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
آشنایی با تاسیسات و تجهیزات در صنایع غذاییمهندسی فناوری ارشد تولید نان صنعتیکارشناسی ارشدترمی
آشنایی با راهکارهای جامع بانکیمهندس فناوری ارشد معمار ارشد سرویس در سیستمهای جامع بانکیکارشناسی ارشدترمی
آشنایی با سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطاتمهندس فناوری ارشد معمار ارشد سرویس در سیستمهای جامع بانکیکارشناسی ارشدترمی
آشنایی با سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطاتمهندسی فناوری ارشد مبادلات الکترونیکی بانکیکارشناسی ارشدترمی
آشنایی با سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطاتمهندسی فناوری ارشد سامانه یکپارچه بانکداری الکترونیککارشناسی ارشدترمی