دروس

نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۱٬۶۴۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
بازرگانی بین المللیکارشناسی حرفه ای ارشد نظام تامین و تدارککارشناسی ارشدترمی
بانک اطلاعاتی کاربردیمهندسی فناوری ارشد سامانه جامع اطلاعات صنایع غذاییکارشناسی ارشدترمی
بانکداری الکترونیکیمهندسی فناوری ارشد سامانه یکپارچه بانکداری الکترونیککارشناسی ارشدترمی
بانکداری الکترونیکیمهندسی فناوری ارشد مبادلات الکترونیکی بانکیکارشناسی ارشدترمی
برآورد آسیب پذیری و روشهای کاهش خساراتکارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت ایمنی و آتش نشانی شهریکارشناسی ارشدترمی
بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح تجاریمهندس فناوری ارشد معمار ارشد سرویس در سیستمهای جامع بانکیکارشناسی ارشدترمی
بررسی حالات گذرا در سیستم های قدرتمهندسی فناوری ارشد مدیریت شبکه برقکارشناسی ارشدترمی
بررسی رویکردهای مسائل اجتماعی ایران و جهانکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از آسیب های اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
بررسی سیستم های قدرت۱مهندسی فناوری ارشد شبکه های توزیع نیروی برقکارشناسی ارشدترمی
بررسی سیستم های قدرت۲مهندسی فناوری ارشد مدیریت شبکه برقکارشناسی ارشدترمی
بررسی فنی و اقتصادی استخراج زغال سنگ پیشرفتهمهندسی فناوری ارشد استخراج زغال سنگکارشناسی ارشدترمی
بررسی فنی و اقتصادی استخراج زغال سنگ پیشرفتهمهندسی فناوری ارشد استخراج زغال سنگکارشناسی ارشدترمی
بررسی فنی و اقتصادی طرحهای توسعهمهندسی فناوری ارشد تولید قطعات هیبریدی پلیمریکارشناسی ارشدترمی
بررسی فنی و اقتصادی طرحهای توسعهمهندسی فناوری ارشد تولید تایرکارشناسی ارشدترمی
بررسی مسائل اجتماعیکارشناسی حرفه ای ارشد مداخله در بحران های اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
بررسی و شناخت انرژی های نو و کاربرد آنها در شبکه های توزیعمهندسی فناوری ارشد شبکه های توزیع نیروی برقکارشناسی ارشدترمی
برق تاسیساتمهندس فناوری ارشد ممیزی انرژی ساختمانکارشناسی ارشدترمی
برنامه ریزی اجتماعیکارشناسی حرفه ای ارشد مداخله در بحران های اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
برنامه ریزی استراتژیکمهندسی فناوری ارشد راهبری فضای مجازیکارشناسی ارشدترمی
برنامه ریزی استراتژیکمهندس فناوری ارشد معمار ارشد سرویس در سیستمهای جامع بانکیکارشناسی ارشدترمی