دروس

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۶۴۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
اپیدمیولوژی بیماریهاکارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت مقابله با بیوتروریزمکارشناسی ارشدترمی
اپیدمیولوژی و روش تحقیق اعتیادکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیادکارشناسی ارشدترمی
اتوماسیون در تولید قطعات آسانسورمهندسی فناوری ارشد طراحی و ساخت مکانیزم ایمنی آسانسورکارشناسی ارشدترمی
اتوماسیون شبکه های توزیعمهندسی فناوری ارشد شبکه های توزیع نیروی برقکارشناسی ارشدترمی
اتوماسیون شبکه های توزیعمهندسی فناوری ارشد شبکه های توزیع نیروی برقکارشناسی ارشدترمی
اتوماسیون و پالایش صنعتیمهندسی فناوری ارشد مکاترونیک متروکارشناسی ارشدترمی
اثرات اجتماعی ناشی از زلزلهکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری و کاهش اثرات زلزلهکارشناسی ارشدترمی
اثرات اقتصادی ناشی از زلزلهکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری و کاهش اثرات زلزلهکارشناسی ارشدترمی
اجزای مکانیکی نیروگاه برق آبی مدرنمهندسی فناوری ارشد بهره برداری نیروگاه برق آبیکارشناسی ارشدترمی
اختفای اطلاعاتمهندسی فناوری ارشد راهبری فضای مجازیکارشناسی ارشدترمی
اختلالات و کژرفتاری های جنسیکارشناسی حرفه ای ارشد ارتقای سلامت جنسی کودکان و نوجوانانکارشناسی ارشدترمی
ادبیات کودککارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت مراکز مراقبتی و پرورشی کودکانکارشناسی ارشدترمی
ارتباط با خانوادهکارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت مراکز مراقبتی و پرورشی کودکانکارشناسی ارشدترمی
ارتباطات در توانبخشیکارشناسی حرفه ای ارشد توانمندسازی معلولینکارشناسی ارشدترمی
ارتعاشاتمهندسی فناوری ارشد طراحی و ساخت مکانیزم ایمنی آسانسورکارشناسی ارشدترمی
ارتعاشات در ماشین افزارمهندس فناوری ارشد بهینه سازی تولید ماشین افزارکارشناسی ارشدترمی
ارتعاشات در ماشین افزارمهندس فناوری ارشد بهینه سازی تولید ماشین افزارکارشناسی ارشدترمی
ارتعاشات مکانیکی آسانسورمهندسی فناوری ارشد طراحی و ساخت مکانیزم ایمنی آسانسورکارشناسی ارشدترمی
ارتقای سلامت اجتماعی مبتنی بر شواهدکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از آسیب های اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
ارزشیابی سیاستها و طرحهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعیکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از آسیب های اجتماعیکارشناسی ارشدترمی