دروس

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۶۴۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
ارزیابی حسی فرآورده های لبنیمهندسی فناوری ارشد تولید فرآورده های نوین لبنیکارشناسی ارشدترمی
ارزیابی ریسک در سامانه های مبادلات بانکیمهندسی فناوری ارشد مبادلات الکترونیکی بانکیکارشناسی ارشدترمی
ارزیابی ریسک در سامانه های یکپارچه بانکداریمهندسی فناوری ارشد سامانه یکپارچه بانکداری الکترونیککارشناسی ارشدترمی
ارزیابی زیست محیطی نیروگاه های برق آبیمهندسی فناوری ارشد بهره برداری نیروگاه برق آبیکارشناسی ارشدترمی
ارزیابی سوانحکارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت لجستیک در حوادثکارشناسی ارشدترمی
ارزیابی طرح های فنی-اقتصادیمهندسی فناوری ارشد تولید فرآورده های غلاتکارشناسی ارشدترمی
ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های بازیافت کاغذمهندسی فناوری ارشد بازیافت کاغذکارشناسی ارشدترمی
ارزیابی فنی-اقتصادی پروژه های تولید سرامیکمهندسی فناوری ارشد طراحی و تولید نانوسرامیککارشناسی ارشدترمی
ارزیابی فنی-اقتصادی پروژه های صنایع روغن خوراکیمهندسی فناوری ارشد بهینه سازی تولید روغن خوراکیکارشناسی ارشدترمی
ارزیابی کارایی شبکه های کامپیوتریمهندسی فناوری ارشد فناوری اطلاعات-امنیت شبکهکارشناسی ارشدترمی
ارزیابی مواد،مصالح و عایق های ساختمانیمهندس فناوری ارشد ممیزی انرژی ساختمانکارشناسی ارشدترمی
ارزیابی مواد،مصالح و عایق های ساختمانیمهندس فناوری ارشد ممیزی انرژی ساختمانکارشناسی ارشدترمی
ارزیابی و بازسازی ذخایر آبزیانمهندسی فناوری ارشد بیوتکنولوژی آبزیانکارشناسی ارشدترمی
ارزیابی و تحلیل برنامه ها و رویکردهای راهبردی پیشگیری از اعتیاد در خانواده و مراکز شبانه روزیکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیادکارشناسی ارشدترمی
ارزیابی و تحلیل برنامه ها و رویکردهای راهبردی پیشگیری از اعتیاد در رسانهکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیادکارشناسی ارشدترمی
ارزیابی و تحلیل برنامه ها و رویکردهای راهبردی پیشگیری از اعتیاد در محله های شهری و روستاییکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیادکارشناسی ارشدترمی
ارزیابی و تحلیل روشهای راهبردی پیشرفته پیشگیری در محیط های کاریکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیادکارشناسی ارشدترمی
ارزیابی و نحلیل برنامه ها و رویکردهای راهبردی پیشگیری از اعتیاد در محیط های آموزشیکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیادکارشناسی ارشدترمی
استاتیک و دینامیکمهندسی فناوری ارشد طراحی و ساخت مکانیزم ایمنی آسانسورکارشناسی ارشدترمی
استاتیک و مقاومت مصالحمهندسی فناوری ارشد مکاترونیک متروکارشناسی ارشدترمی