دروس

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۶۴۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
استاندارد صلاحیت پروازی پهپادمهندسی فناوری ارشد پهبادکارشناسی ارشدترمی
استانداردها و روشهای اندازه گیری آلاینده های موتورهای دیزلیمهندسی فناوری ارشد بهینه سازی و طراحی موتورهای دیزلیکارشناسی ارشدترمی
استانداردها و مقررات ملی و بین المللی ساختمانمهندس فناوری ارشد ممیزی انرژی ساختمانکارشناسی ارشدترمی
استانداردها و مقررات ملی و بین المللی ساختمانمهندس فناوری ارشد ممیزی انرژی ساختمانکارشناسی ارشدترمی
استانداردها،قوانین و مقررات در مراکز کودکانکارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت مراکز مراقبتی و پرورشی کودکانکارشناسی ارشدترمی
استانداردهای بانکداری الکترونیکمهندسی فناوری ارشد سامانه یکپارچه بانکداری الکترونیککارشناسی ارشدترمی
استانداردهای بانکداری الکترونیکمهندسی فناوری ارشد مبادلات الکترونیکی بانکیکارشناسی ارشدترمی
استانداردهای دامپروزی ارگانیکمهندسی فناوری ارشد دامپروری ارگانیککارشناسی ارشدترمی
استانداردهای کیفیتمهندسی فناوری ارشد کیفیت جامع خودروکارشناسی ارشدترمی
استانداردهای ملی و بین المللی صنایع آرد و نانمهندسی فناوری ارشد تولید نان صنعتیکارشناسی ارشدترمی
اشتغال و امرار معاش افراد معلولکارشناسی حرفه ای ارشد توانمندسازی معلولینکارشناسی ارشدترمی
اصلاح تکمیلی برنجمهندسی فناوری ارشد تولید برنج ارگانیککارشناسی ارشدترمی
اصلاح گیاه برنجمهندسی فناوری ارشد تولید برنج ارگانیککارشناسی ارشدترمی
اصول اصلاح رفتارکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیاد در محیطهای خاصکارشناسی ارشدترمی
اصول الکترونیک کاربردیمهندسی فناوری ارشد سیستم های مخابراتی گرایش رادارکارشناسی ارشدترمی
اصول EMC در خودرومهندسی فناوری ارشد سیستم های مکاترونیکی خودروکارشناسی ارشدترمی
اصول بازرگانیمهندسی فناوری ارشد سامانه جامع اطلاعات صنایع غذاییکارشناسی ارشدترمی
اصول بررسی علل حریق و حوادثکارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت ایمنی و آتش نشانی شهریکارشناسی ارشدترمی
اصول برنامه ریزی و سازماندهیکارشناسی حرفه ای ارشد سیستم های اطلاعات مدیریت سوانحکارشناسی ارشدترمی
اصول پرورش ارگانیک طیور و زنبور عسلمهندسی فناوری ارشد دامپروری ارگانیککارشناسی ارشدترمی