دروس

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۶۴۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
اصول پرورش ارگانیک گاومهندسی فناوری ارشد دامپروری ارگانیککارشناسی ارشدترمی
اصول پرورش ارگانیک گوسفند و بزمهندسی فناوری ارشد دامپروری ارگانیککارشناسی ارشدترمی
اصول ترمودینامیک و موتورهای درونسوزمهندسی فناوری ارشد سیستم های مکاترونیکی خودروکارشناسی ارشدترمی
اصول تصفیه آب و پساب های صنعتیمهندسی فناوری ارشد کنترل و پالایش پساب های صنعتیکارشناسی ارشدترمی
اصول توسعه محصولات جدید NPDمهندسی فناوری ارشد کیفیت جامع خودروکارشناسی ارشدترمی
اصول جلوبرنده پهپادمهندسی فناوری ارشد پهبادکارشناسی ارشدترمی
اصول خبرنگاری بین المللیکارشناسی حرفه ای ارشد خبرنگاری بین المللیکارشناسی ارشدترمی
اصول دسترسی و مناسب سازی محیطکارشناسی حرفه ای ارشد توانمندسازی معلولینکارشناسی ارشدترمی
اصول دینامیک و دینامیک خودرومهندسی فناوری ارشد سیستم های مکاترونیکی خودروکارشناسی ارشدترمی
اصول رادارمهندسی فناوری ارشد سیستم های مخابراتی گرایش رادارکارشناسی ارشدترمی
اصول سرپرستی بنادرکارشناسی حرفه ای ارشد بهینه سازی لجستیک بنادرکارشناسی ارشدترمی
اصول سیستم های نهفتهمهندسی فناوری ارشد سیستم های مکاترونیکی خودروکارشناسی ارشدترمی
اصول شبیه سازی در مهندسی موادمهندسی فناوری ارشد بهینه سازی تولید قطعات صنعتی فلزیکارشناسی ارشدترمی
اصول شکل دادن فلزاتمهندسی فناوری ارشد بهینه سازی تولید قطعات صنعتی فلزیکارشناسی ارشدترمی
اصول شکل دادن فلزاتمهندسی فناوری ارشد بهینه سازی تولید قطعات صنعتیکارشناسی ارشدترمی
اصول طراحی اجزا و روشهای ساخت سیستمهای ریلی(ترمزهای قطار-لکوموتیو-سازه واگن و بوژی و چرخ)مهندسی فناوری ارشد مکاترونیک متروکارشناسی ارشدترمی
اصول طراحی پایگاه داده هاکارشناسی حرفه ای ارشد سیستم های اطلاعات مدیریت سوانحکارشناسی ارشدترمی
اصول طراحی در صنایع غذاییمهندسی فناوری ارشد بهینه سازی تولید روغن خوراکیکارشناسی ارشدترمی
اصول طراحی مدلمهندسی فناوری ارشد بهینه سازی تولید قطعات صنعتی فلزیکارشناسی ارشدترمی
اصول طراحی مدلمهندسی فناوری ارشد بهینه سازی تولید قطعات صنعتیکارشناسی ارشدترمی