دروس

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۶۴۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
اصول مایکروویومهندسی فناوری ارشد سیستم های مخابراتی گرایش رادارکارشناسی ارشدترمی
اصول محاسبات فنی در صنایع غذاییمهندسی فناوری ارشد تولید فرآورده های غلاتکارشناسی ارشدترمی
اصول محاسبات مهندسی در ایمنیکارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت ایمنی و آتش نشانی شهریکارشناسی ارشدترمی
اصول محاسبات و موازنه جرم و انرژیمهندسی فناوری ارشد بازیافت کاغذکارشناسی ارشدترمی
اصول مددکاری اجتماعیکارشناسی حرفه ای ارشد بهداشت روانی و اجتماعی در بحرانکارشناسی ارشدترمی
اصول مدیریت ساختمهندسی فناوری ارشد سازه های فضاکارکارشناسی ارشدترمی
اصول مدیریت و برنامه ریزیکارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت لجستیک در حوادثکارشناسی ارشدترمی
اصول مشاوره و راهنماییکارشناسی حرفه ای ارشد توانمندسازی معلولینکارشناسی ارشدترمی
اصول مشاوره و راهنماییکارشناسی حرفه ای ارشد مداخله در بحران های اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
اصول مشاوره و راهنماییکارشناسی حرفه ای ارشد بهداشت روانی و اجتماعی در بحرانکارشناسی ارشدترمی
اصول مقدماتی آنتنمهندسی فناوری ارشد سیستم های مخابراتی گرایش رادارکارشناسی ارشدترمی
اصول مهندسی باد و زلزلهمهندسی فناوری ارشد سازه های فضاکارکارشناسی ارشدترمی
اصول مهندسی صنایع غذاییمهندسی فناوری ارشد بیوتکنولوژی(زیست فناوری) مواد و فرآورده های غذاییکارشناسی ارشدترمی
اصول مهندسی صنایع غذاییمهندسی فناوری ارشد سامانه جامع اطلاعات صنایع غذاییکارشناسی ارشدترمی
اصول مهندسی صنایع غذایی و طراحی کارخانجات آرد و نانمهندسی فناوری ارشد تولید نان صنعتیکارشناسی ارشدترمی
اصول نگارش خبری به زبان انگلیسکارشناسی حرفه ای ارشد خبرنگاری بین المللیکارشناسی ارشدترمی
اصول نگهداری و پشتیبانی فنی سیستم های اطلاعاتیمهندسی فناوری ارشد سامانه جامع اطلاعات صنایع غذاییکارشناسی ارشدترمی
اصول و تکنیک های پوشش تصویری اخبار(خبرنگاری تلویزیونی)کارشناسی حرفه ای ارشد خبرنگاری بین المللیکارشناسی ارشدترمی
اصول و روشهای آمایش سرزمینیکارشناسی حرفه ای ارشد سیستم های اطلاعات مدیریت سوانحکارشناسی ارشدترمی
اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ایکارشناسی حرفه ای ارشد سیستم های اطلاعات مدیریت سوانحکارشناسی ارشدترمی