دروس

نمایش ۱٬۶۲۱ تا ۱٬۶۴۰ مورد از کل ۱٬۶۴۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
نگهداری در سیستم های مکانیزه پیشرفتهمهندسی فناوری ارشد استخراج زغال سنگکارشناسی ارشدترمی
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر tpmمهندسی فناوری ارشد بهره برداری نیروگاه برق آبیکارشناسی ارشدترمی
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر tpmمهندسی فناوری ارشد بهره برداری نیروگاه برق آبیکارشناسی ارشدترمی
نور و بیولوژی اعتیادکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیاد در محیطهای خاصکارشناسی ارشدترمی
نورد فلزاتمهندسی فناوری ارشد طراحی و تولید ماشین آلات نوردکارشناسی ارشدترمی
نوروبیولوژی اعتیادکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیادکارشناسی ارشدترمی
نویز و ارتعاشات در سیستم های انتقال قدرتمهندسی فناوری ارشد طراحی و ساخت سیستم های انتقال قدرتکارشناسی ارشدترمی
نیازسنجی اطلاعاتیمهندسی فناوری ارشد راهبری فضای مجازیکارشناسی ارشدترمی
نیروگاه های برق آبی پیشرفتهمهندسی فناوری ارشد بهره برداری نیروگاه برق آبیکارشناسی ارشدترمی
نیروگاه های برق آبی مدرنمهندسی فناوری ارشد بهره برداری نیروگاه برق آبیکارشناسی ارشدترمی
واکنش جنسی انسانکارشناسی حرفه ای ارشد ارتقای سلامت جنسی کودکان و نوجوانانکارشناسی ارشدترمی
ورزش و سلامت کودککارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت مراکز مراقبتی و پرورشی کودکانکارشناسی ارشدترمی
هزینه های کیفیتمهندسی فناوری ارشد کیفیت جامع خودروکارشناسی ارشدترمی
هوا و اقلیم شناسیکارشناسی حرفه ای ارشد کنترل پیامدهای تغییرات اقلیمی در جنگلکارشناسی ارشدترمی
هوش مصنوعیمهندسی فناوری ارشد راهبری فضای مجازیکارشناسی ارشدترمی
هیدرولوژی جنگلکارشناسی حرفه ای ارشد کنترل پیامدهای تغییرات اقلیمی در جنگلکارشناسی ارشدترمی
هیدرولیک پیشرفته و آزمایشگاهمهندسی فناوری ارشد بهره برداری نیروگاه برق آبیکارشناسی ارشدترمی
هیدرولیک پیشرفته و آزمایشگاهمهندسی فناوری ارشد بهره برداری نیروگاه برق آبیکارشناسی ارشدترمی
یاتاقان و مکانیزم روعنکاریمهندسی فناوری ارشد طراحی و ساخت سیستم های انتقال قدرتکارشناسی ارشدترمی
یکپارچه سازی طراحیمهندسی فناوری ارشد پهبادکارشناسی ارشدترمی