دروس

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۹٬۹۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آبخیزداری و حفاظت خاکآب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
آبخیزداری و حفاظت خاکعمران گرایش سدکاردانیترمی
آبخیزداری و حفاظت خاکتکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های منابع طبیعیکاردانیترمی
آبخیزداری و حفاظت خاککاردانی فنی ماشین های منابع طبیعیکاردانیترمی
آبخیزداری و حفاظت خاککاردانی فنی مکانیک-مکانیک ماشین های منابع طبیعیکاردانیترمی
آبرسانی و کف رسانیکاردانی حرفه ای اطفای حریق شهریکاردانیترمی
آبرسانی و کف رسانیکاردانی حرفه ای امداد و نجات شهریکاردانیترمی
آبزی پروریتکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های فرآوری خوراک دام،طیور و آبزیانکاردانیترمی
آبزی پروریکاردانی فنی مکانیک-مکانیک ماشین های فرآوری خوراک دامکاردانیترمی
آبزی پروری و حفاظت محیط زیستکاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان خاویاریکاردانیترمی
آبزی پروری و حفاظت محیط زیستکاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان سردآبیکاردانیترمی
آبزی پروری و حفاظت محیط زیستکاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبیکاردانیترمی
آبکاریطراحی و ساخت طلا و جواهرکاردانیترمی
آبهای زیرزمینینگهداری و بهره برداری قناتکاردانیترمی
آبیاریانتقال آبکاردانیترمی
آبیاریتولید قارچ های خوراکیکاردانیترمی
آبیاریتولید و فرآوری چایکاردانیترمی
آبیاریفناوری پرورش توت فرنگیکاردانیترمی
آبیاریکشت و آماده سازی توتونکاردانیترمی
آبیاریگل و گیاهان زینتیکاردانیترمی