دروس

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۹٬۹۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آتشباری در معادنکاردانی فنی معدن-استخراجکاردانیترمی
آتشکاری و عملیاتاستخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیکاردانیترمی
آتشکاری و عملیاتاستخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگکاردانیترمی
آتشکاری و عملیاتاستخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیکاردانیترمی
آتشکاری و عملیاتاستخراج معدن گرایش ایمنی در معادنکاردانیترمی
آتشکاری و عملیاتاستخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیکاردانیترمی
آتشکاری و عملیاتاستخراج معدنکاردانیترمی
آخر بازی پیشرفتهکاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه شطرنجکاردانیترمی
آخر بازی مقدماتیکاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه شطرنجکاردانیترمی
آداب سفر در اسلامتشریفاتکاردانیترمی
آداب سفر در اسلامکاردانی حرفه ای مدیریت-امور تشریفاتکاردانیترمی
آداب غذایی در فرهنگ ایرانی-اسلامیکاردانی حرفه ای هتلداریکاردانیترمی
آداب معاشرتمهمانداری هواییکاردانیترمی
آداب معاشرتکاردانی حرفه ای امور فرهنگی-امور موزهکاردانیترمی
آداب معاشرتکاردانی حرفه ای مدیحه و مرثیه سراییکاردانیترمی
آداب معاشرت و الگوهای رفتاریکاردانی حرفه ای هتلداریکاردانیترمی
آداب و آیین خدمت در آستان قدس رضویکاردانی حرفه ای امور زائرینکاردانیترمی
آداب و رسوم و سنن فرهنگ های ایرانیکاردانی حرفه ای تربیت مربی آموزش های شهروندیکاردانیترمی
آراء و دستورهای قضاییخدمات قضایی(فقط دو دوره اجرا)کاردانیترمی
آرایش آدرسهای انباریکاردانی حرفه ای بازرگانی-انبارداریکاردانیترمی