دروس

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۹٬۹۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آرایش صحنهطراحی صحنهکاردانیترمی
آرایش موگریم و ماسککاردانیترمی
آرایه و چیدمان اماکن مذهبیکاردانی حرفه ای سرپرستی اماکن مذهبیکاردانیترمی
آرشیو الکترونیکیکاردانی حرفه ای امور ثبت احوالکاردانیترمی
آرشیو خبریکاردانی حرفه ای خبرنگاری ورزشیکاردانیترمی
آرشیو خبریکاردانی حرفه ای خبرنگاریکاردانیترمی
آرشیو سازیکاردانی حرفه ای سینما-تدوین فیلمکاردانیترمی
آرگونومی و چیدمان محیط کارکاردانی حرفه ای آرایش زنانهکاردانیترمی
آرگونومی و چیدمان محیط کار کاردانی حرفه ای پیرایش زنانهکاردانیترمی
آرگونومی و چیدمان محیط کار کاردانی حرفه ای پیرایش مردانهکاردانیترمی
آرگونومی و چیدمان محیط کار کاردانی حرفه ای مراقبت زیبایی پوست و موکاردانیترمی
آز شیمی عمومیکاردانی فنی پیروتکنیککاردانیترمی
آز فیزیک عمومیکاردانی فنی پیروتکنیککاردانیترمی
آز مقاومت مصالحکاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتیکاردانیترمی
آزخواص فلزاتکاردانی فنی متالورژی-آزمون فلزاتکاردانیترمی
آزماشگاه زبان۲(شناخت لهجه)کاردانی حرفه ای مترجمی آثار دیداری و شنیداری زبان اسپانیاییکاردانیترمی
آزماشگاه زبان۲(شناخت لهجه)کاردانی حرفه ای مترجمی زبان اسپانیولی-آثار دیداری و شنیداریکاردانیترمی
آزمایش قالبهای فورجقالب سازی گرایش ساخت قالب های فورجکاردانیترمی
آزمایش و تکمیل چاه و کارگاهکاردانی فنی عملیات حفاریکاردانیترمی
آزمایشات رئولوژی و شیمیاییکاردانی فنی صنایع غذایی-نانکاردانیترمی