دروس

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۹٬۹۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه آفات و بیماریهای زینتیگل و گیاهان زینتیکاردانیترمی
آزمایشگاه آکوستیکالکترونیک صدا و سیماکاردانیترمی
آزمایشگاه آکوستیکرسانه گرایش صدا برداریکاردانیترمی
آزمایشگاه آکوستیککاردانی فنی رسانه-صدابرداریکاردانیترمی
آزمایشگاه آکوستیککاردانی فنی رسانه-تجهیزات صدابرداریکاردانیترمی
آزمایشگاه آلات دقیق هواپیمااویونیک هواپیماکاردانیترمی
آزمایشگاه آماده سازی و بارورسازی استخرهای پرورش ماهیان گرمابیکاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبیکاردانیترمی
آزمایشگاه آموزش اصول حفاظتی و دفاع شخصیکاردانی فنی شیلات-حفاظت از منابع آبزیانکاردانیترمی
آزمایشگاه آموزش اصول حفاظتی و دفاع شخصیکاردانی فنی شیلات-حفاظت از ذخایر و منابع آبزیانکاردانیترمی
آزمایشگاه آنالیز دستگاهیکاردانی فنی صنایع دارویی-کنترل کیفیتکاردانیترمی
آزمایشگاه اپتیک۱(نور هندسی)تعمیرات اپتیک و لیزرکاردانیترمی
آزمایشگاه اپتیک۲(نور موجی)تعمیرات اپتیک و لیزرکاردانیترمی
آزمایشگاه اجزای کامپیوترالکترونیک عمومی(منسوخ شده)کاردانیترمی
آزمایشگاه اصول احداث مراکز تکثیروپرورش ماهیکاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان سردآبیکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول احداث مراکز تکثیروپرورش ماهیکاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبیکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول احداث مراکز تکثیروپرورش میگوکاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش میگوکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول اندازه گیریالکترونیک آنالوگکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول اندازه گیریالکترونیک صدا و سیماکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول اندازه گیریعلایم الکتریکیکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول اندازه گیریکاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل متروکاردانیترمی