دروس

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۹٬۹۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه اصول تکثیر و پرورش ماهیکاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان خاویاریکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول تکثیروپرورش ماهیکاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبیکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول حفاریحفاری اکتشافیکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول دریانوردیکاردانی فنی شیلات-صید و بهره برداری آبزیانکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول دیجیتالارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)کاردانیترمی
آزمایشگاه اصول دیجیتالکاردانی فنی رباتکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول ژنتیککاردانی فنی منابع طبیعی-تولید بذر و نهال جنگلی و مرتعیکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول سوییچینگکاردانی فنی مخابرات-مراکز سوئیچینگکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول کنترل کیفیت در صنایع آرایشی بهداشتیکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول کنترل کیفیت شیر وفرآورده های لبنیکاردانی فنی صنایع غذایی-شیر و فرآورده های لبنیکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول کنترل کیفیت گوشت و فرآورده های گوشتیکاردانی فنی صنایع غذایی-گوشت و فرآورده های گوشتیکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول مخابراترسانه گرایش ارتباطات فنیکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول مخابراترسانه گرایش رسانهکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول مخابرات و مدارات مخابراتیبرق خودروهای زرهیکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول مخابراتیکاردانی فنی رسانه-ارتباطات فنیکاردانیترمی
آزمایشگاه اصول میکرو کامپیوتر هاکاردانی فنی مخابرات-مراکز سوئیچینگکاردانیترمی
آزمایشگاه اکولوژی و آلاینده های دریاییکاردانی فنی شیلات-فرآوری محصولات شیلاتیکاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیکبرق متروکاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیکتعمیرات سخت افزار کامپیوترکاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیکتکنولوژی کنترلکاردانیترمی