دروس

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۹٬۷۲۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آب رسانی و توزیع آب شهریکاردانی فنی عمران-شبکه و تصفیه خانه آبکاردانیپودمانی
آب رسانی و توزیع آب شهریعمران-آب و فاضلاب گرایش شبکه و تصفیه خانه آبکاردانیپودمانی
آب و پس آب در صنایع گوشت و فرآورده گوشتیکاردانی فنی صنایع گوشت و فرآورده های گوشتیکاردانیپودمانی
آب و پساب در صنایع شیر و فرآورده های لبنیکاردانی فنی صنایع شیر و فرآورده های لبنیکاردانیپودمانی
آب و خاکتولید و فرآوری خرماکاردانیپودمانی
آب و خاکتکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیپودمانی
آبخیز داری و حفاظت خاکتکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های منابع طبیعیکاردانیپودمانی
آبخیزداریکاردانی فنی منابع آب های سطحیکاردانیپودمانی
آبخیزداریعمران-سد و شبکه گرایش سدکاردانیپودمانی
آبخیزداریکاردانی فنی سد و شبکهکاردانیپودمانی
آبخیزداریعمران آب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیپودمانی
آبخیزداری عمومیکاردانی فنی آبخیزداریکاردانیپودمانی
آبخیزداری عمومیکاردانی فنی مرتعداریکاردانیپودمانی
آبخیزداری و حفاظت خاککاردانی فنی ماشین های منابع طبیعیکاردانیپودمانی
آبرسانی در عملیات اطفاآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیپودمانی
آبرسانی و کف رسانیکاردانی حرفه ای اطفای حریق شهریکاردانیپودمانی
آبرسانی و کف رسانیکاردانی حرفه ای امداد و نجات شهریکاردانیپودمانی
آبزی پروریتکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های فرآوری خوراک دام،طیور و آبزیانکاردانیپودمانی
آبزی پروری و حفاظت محیط زیستکاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان خاویاریکاردانیپودمانی
آبزی پروری و حفاظت محیط زیستکاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابیکاردانیپودمانی