دروس

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱۹٬۷۲۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه اندازه گیری کمیات الکتریکی و غیر الکتریکیتکنولوژی کنترلکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیری کمیات الکتریکی و غیر الکتریکیکاردانی فنی کنترلکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیری کمیات غیر الکتریکیبرق-الکترونیک و ابزار دقیقکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیری و ابزار دقیقتولید و تعمیرات بدنه خودروکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیری و ابزار دقیقکنترل کیفیت در صنعت سیمانکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیری و ابزار دقیقکاردانی فنی کنترل کیفیت صنعت سیمانکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیری و مدارکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه ایمنی و بهداشت حرفه ایایمنی و بهداشت در واحدهای صنفیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه ایمنی و بهداشت حرفه ایکاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه بازرسی با امواج فرا صوتیکاردانی فنی بازرسی جوشکاردانیپودمانی
آزمایشگاه بازرسی با ذرات مغناطیسیکاردانی فنی بازرسی جوشکاردانیپودمانی
آزمایشگاه بازرسی با مایعات نافذکاردانی فنی بازرسی جوشکاردانیپودمانی
آزمایشگاه بازرسی چشمیکاردانی فنی بازرسی جوشکاردانیپودمانی
آزمایشگاه بازرسی و کنترل کیفی جوشجوشکاریکاردانیپودمانی
آزمایشگاه باغبانی عمومیکاردانی فنی مکانیزاسیون کشاورزیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه باغبانی عمومیکاردانی فنی ماشین های زراعی و باغیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه برداشت و عمل آوری میگوکاردانی فنی تکثیر و پرورش میگوکاردانیپودمانی
آزمایشگاه برقکاردانی فنی فرآوری سنگ های ساختمانیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه برق و الکترونیکنصب و تعمیر آسانسور و پله برقیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه برق و الکترونیککاردانی فنی ماشین های زراعی و باغیکاردانیپودمانی