دروس

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۹٬۷۲۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه آزمون های مخرب مکانیکیآزمون فلزاتکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آزمونهای غیر مخرب۲کاردانی فنی آزمون فلزاتکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آزمونهای غیرمخرب۱کاردانی فنی آزمون فلزاتکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آزمونهای مخرب شیمیاییکاردانی فنی آزمون فلزاتکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آزمونهای مخرب مکانیکیکاردانی فنی آزمون فلزاتکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آشنایی با آلاینده ها و عومل تخریب زیستگاه و بیماری های آبزیانکاردانی فنی حفاظت از ذخایر و منابع آبزیانکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آفات پستهکاردانی فنی تولید و فرآوری پستهکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آفات سبزی و صیفی،زینتی و گلخانه ایکاردانی فنی گیاه پزشکیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آفات مرکباتکاردانی فنی تولید مرکباتکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آفات موکاردانی فنی تولید و فرآوری انگورکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آفات نهالستانکاردانی فنی تولید و پرورش نهال باغیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آفات و بیماریهای جنگل و مرتعکاردانی فنی حفاظت و حمایت منابع طبیعیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آفات و بیماریهای گیاهان زینتیگل و گیاهان زینتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آکوستیککاردانی فنی رسانه-صدابرداریکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آلات دقیق هواپیمااویونیککاردانیپودمانی
آزمایشگاه آماده سازی و بارورسازی استخرهای پرورش ماهیکاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آموزش اصول حفاظتی و دفاع شخصیکاردانی فنی حفاظت از ذخایر و منابع آبزیانکاردانیپودمانی
آزمایشگاه استانداردهاکنترل کیفیت در صنعت سیمانکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اصول احداث مراکز تکثیر و پرورش میگوکاردانی فنی تکثیر و پرورش میگوکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اصول تکثیر و پرورش ماهیکاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان خاویاریکاردانیپودمانی