دروس

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۹٬۷۲۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه اصول دریانوردیکاردانی فنی صید و بهره برداری آبزیانکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اصول دیجیتالارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)کاردانیپودمانی
آزمایشگاه اصول دیجیتالکاردانی فنی رباتکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اصول ژنتیککاردانی فنی جنگلداریکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اصول سوییچینگکاردانی فنی مراکز سوئیچینگ مخابراتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اصول فرآوری خشکبارکاردانی فنی صنایع فرآوری خشکبارکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اصول کنترل کیفیت در صنایع آرایشی بهداشتیکاردانی فنی شیمی شوینده ها،مواد آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اصول کنترل کیفیت در صنایع آرایشی بهداشتیکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اصول کنترل کیفیت شیر و فرآورده های لبنیکاردانی فنی صنایع شیر و فرآورده های لبنیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اصول کنترل کیفیت گوشت و فرآورده های گوشتیکاردانی فنی صنایع گوشت و فرآورده های گوشتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اصول مخابراتکاردانی فنی ارتباطات فنیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اصول مخابراتکاردانی فنی رسانه-رسانهکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اصول میکرو کامپیوتر هاکاردانی فنی مراکز سوئیچینگ مخابراتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اکولوژی و آلاینده های دریاییکاردانی فنی فرآوری محصولات شیلاتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیکتکنولوژی کنترلکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیکمکانیک-تاسیسات حرارتی نیروگاه ها گرایش بخارکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیکمکانیک-تاسیسات حرارتی نیروگاه ها گرایش گازکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیکسخت افزار کامپیوترکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیکتعمیرات سخت افزار کامپیوترکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیککنترل صنعتیکاردانیپودمانی