دروس

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۴۹٬۶۵۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آبرسانی و کف رسانیکاردانی حرفه ای اطفای حریق شهریکاردانیپودمانی
آبرسانی و کف رسانیکاردانی حرفه ای امداد و نجات شهریکاردانیپودمانی
آبرسانی و کف رسانیکاردانی حرفه ای امداد و نجات شهریکاردانیترمی
آبرسانی و کف رسانیکاردانی حرفه ای اطفای حریق شهریکاردانیترمی
آبزی پروریتکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های فرآوری خوراک دام،طیور و آبزیانکاردانیترمی
آبزی پروریکاردانی فنی مکانیک-مکانیک ماشین های فرآوری خوراک دامکاردانیترمی
آبزی پروریتکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های فرآوری خوراک دام،طیور و آبزیانکاردانیپودمانی
آبزی پروری و حفاظت محیط زیستکاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابیکاردانیپودمانی
آبزی پروری و حفاظت محیط زیستکاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبیکاردانیترمی
آبزی پروری و حفاظت محیط زیستکاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان خاویاریکاردانیترمی
آبزی پروری و حفاظت محیط زیستکاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان خاویاریکاردانیپودمانی
آبزی پروری و حفاظت محیط زیستکاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان سردآبیکاردانیترمی
آبکاریطراحی و ساخت طلا و جواهرکاردانیترمی
آبهای زیرزمینینگهداری و بهره برداری از قناتکاردانیپودمانی
آبهای زیرزمینینگهداری و بهره برداری قناتکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی باغبانی-تولید میوه های مناطق معتدلهکاردانیترمی
آبیاریتولید و فرآوری چایکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی باغبانی-تولید و فرآوری پستهکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی باغبانی-تولید و پرورش نهال باغیکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی باغبانی-تولید و فرآوری انگورکاردانیترمی