دروس

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰٬۶۱۴ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
-روانشناسی بالینیکارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعیکارشناسیپودمانی
-زبان تخصصیکارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعیکارشناسیپودمانی
-نظریه های مددکاری اجتماعیکارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعیکارشناسیپودمانی
(آزمایشگاه)زبان تخصصیمهندسی فناوری محیط زیست-بازیافت پسماندکارشناسیترمی
(آزمایشگاه)زبان تخصصیمهندسی فناوری محیط زیست-کنترل آلاینده هاکارشناسیترمی
(آزمایشگاه)زبان تخصصیمهندسی فناوری کنترل آلاینده های محیط زیستکارشناسیپودمانی
(CRM)مدیریت پروازیمهندسی تکنولوژی هوانوردی گرایش خلبانی(CPL_IR)کارشناسیپودمانی
(زبان تخصصی درسیستم های سویچ(عملی و نظریمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقالکارشناسیترمی
(سازمان کامپیوتر و کاربرد آن درسیستم های مخابراتی(عملی ونظریمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقالکارشناسیترمی
(سیستم های انتقال شهری وراه دور(عملی ونظریمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقالکارشناسیترمی
(کارگاه مخابرات(عملیمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقالکارشناسیترمی
(محاسبات عددی و برنامه سازی پیشرفته(عملی و نظریمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقالکارشناسیترمی
آ زمایشگاه شیمی عمومیمهندسی فناوری تولید و فرآوری محصولات زنبور عسلکارشناسیپودمانی
آبخیرداری و کنترل فرسایش درآب های سطحیمهندسی تکنولوژی آب گرایش آبهای سطحیکارشناسیترمی
آبخیزداری در مرتعمرتعداریکارشناسیترمی
آبخیزداری در مرتعمهندسی فناوری منابع طبیعی-مرتعداریکارشناسیترمی
آبخیزداری در مرتعمهندسی فناوری مرتعداریکارشناسیپودمانی
آبخیزداری و حفاظت خاکمهندسی عمران گرایش سد و شبکهکارشناسیترمی
آبخیزداری و کنترل فرسایش در آب های سطحیمهندسی فناوری منابع آب های سطحیکارشناسیترمی
آبزیان مضر در صیدصید و بهره برداری آبزیانکارشناسیپودمانی