دروس

نمایش ۲۰٬۳۴۱ تا ۲۰٬۳۴۲ مورد از کل ۲۰٬۳۴۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
یادگیری حرکتیکارشناسی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری آمادگی جسمانیکارشناسیترمی
یگان های اطلاعاتی خودی و هدفمدیریت سامانه های اطلاعاتیکارشناسیترمی