دروس

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲۰٬۳۴۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه خاک شناسیبازیافتکارشناسیترمی
آزمایشگاه خاک شناسیمهندسی فناوری محیط زیست-بازیافت پسماندکارشناسیترمی
آزمایشگاه خاک شناسیمهندسی فناوری محیط زیست-کنترل آلاینده هاکارشناسیترمی
آزمایشگاه خاک شناسیمهندسی فناوری باغبانی-تولید و فرآوری چایکارشناسیترمی
آزمایشگاه خاکشناسی کاربردیمهندسی فناوری منابع طبیعی-آبخیزداریکارشناسیترمی
آزمایشگاه خواص فیزیکی و شیمیایی کانیهامهندسی فناوری فرآوری مواد معدنی فلزیکارشناسیترمی
آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرهامهندسی تکنولوژی صنایع لاستیککارشناسیترمی
آزمایشگاه خوردگی در صنعت فرآوریمهندسی تکنولوژی فرآوری مواد معدنی فلزیکارشناسیترمی
آزمایشگاه خوردگی در صنعت فرآوریمهندسی فناوری فرآوری مواد معدنی فلزیکارشناسیترمی
آزمایشگاه دستگاهی روغن ها و چربی هامهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت روغن خوراکیکارشناسیترمی
آزمایشگاه دوم مخابراتی تکنولوژی مخابرات پیشرفتهمهندسی فناوری مخابرات-سوئیچ های شبکه ثابتکارشناسیترمی
آزمایشگاه دیجیتالمهندسی فناوری مخابرات-سوئیچ های شبکه ثابتکارشناسیترمی
آزمایشگاه دینامیک جامداتمهندسی فناوری معدن-استخراج معادن زیرزمینیکارشناسیترمی
آزمایشگاه دینامیک جامدات(ذرات و بسترهای صلب)مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینیکارشناسیترمی
آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشاتمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیترمی
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشاتمهندسی تکنولوژی گرایش مکانیک نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشاتمهندسی مکانیک گرایش نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه رابطه آب،خاک و گیاهمهندسی فناوری باغبانی-تولید و فرآوری پستهکارشناسیترمی
آزمایشگاه رابطه آب،خاک و گیاهمهندسی فناوری ماشین آلات کشاورزی-ماشین ها و ادوات زراعی و باغیکارشناسیترمی
آزمایشگاه رابطه آب،خاک و گیاهمهندسی فناوری زراعت-گیاهان دارویی و معطرکارشناسیترمی