دروس

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۲۰٬۳۴۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه رابطه آب،خاک و گیاهمهندسی فناوری باغبانی-تولید و فرآوری چایکارشناسیترمی
آزمایشگاه رابطه آب،خاک و گیاهمهندسی فناوری باغبانی-گیاهان دارویی و معطرکارشناسیترمی
آزمایشگاه رباتیکمهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ساخت و تولیدکارشناسیترمی
آزمایشگاه رده بندی بی مهرگان آبزیمهندسی فناوری شیلات-فرآوری محصولات شیلاتیکارشناسیترمی
آزمایشگاه رده بندی ماهیانمهندسی فناوری شیلات-فرآوری محصولات شیلاتیکارشناسیترمی
آزمایشگاه رله و حفاظتمهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیقکارشناسیترمی
آزمایشگاه رله و حفاظتمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیترمی
آزمایشگاه روشهای آزمون فیزیکی و مکانیکی آمیزه های لاستیکیمهندسی فناوری صنایع لاستیککارشناسیترمی
آزمایشگاه روشهای آزمون فیزیکی ومکانیکیمهندسی تکنولوژی صنایع لاستیککارشناسیترمی
آزمایشگاه روشهای سنجش آب و فاضلابمهندسی فناوری محیط زیست-کنترل آلاینده هاکارشناسیترمی
آزمایشگاه روشهای سنجش آب وفاضلابآلودگی محیط زیستکارشناسیترمی
آزمایشگاه روشهای سنجش فاضلابمهندسی فناوری محیط زیست-بازیافت پسماندکارشناسیترمی
آزمایشگاه روشهای شناسایی و آنالیز مواد معدنیمهندسی تکنولوژی فرآوری مواد معدنی فلزیکارشناسیترمی
آزمایشگاه روشهای شناسایی و آنالیز مواد معدنیمهندسی فناوری فرآوری مواد معدنی فلزیکارشناسیترمی
آزمایشگاه روشهای غیر مخربمهندسی فناوری جوشکارشناسیترمی
آزمایشگاه روشهای نوین سنجش میکروبیمهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت کمپوت و کنسروکارشناسیترمی
آزمایشگاه ره بندی بی مهرگان آبزیمهندسی فناوری شیلات-تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسیترمی
آزمایشگاه ره بندی بی مهرگان آبزیمهندسی فناوری شیلات-صید و بهره برداری آبزیانکارشناسیترمی
آزمایشگاه ره بندی ماهیانمهندسی فناوری شیلات-تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسیترمی
آزمایشگاه ره بندی ماهیانمهندسی فناوری شیلات-صید و بهره برداری آبزیانکارشناسیترمی