دروس

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۰٬۳۴۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه الکترونیک۳مهندسی تکنولوژی اویونیککارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیک۳مهندسی فناوری اویونیک هواپیماکارشناسیترمی
آزمایشگاه انتقال حرارتتکنولوژی جریه راه آهنکارشناسیترمی
آزمایشگاه انتقال حرارتمهندسی فناوری صنایع شیمیاییکارشناسیترمی
آزمایشگاه انتقال حرارتمهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییکارشناسیترمی
آزمایشگاه انتقال حرارتمهندسی فناوری مکانیک-تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسیترمی
آزمایشگاه انتقال حرارت و مبدلهای حرارتیمهندسی مکانیک گرایش نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه انتقال حرارت و مبدلهای حرارتیمهندسی تکنولوژی گرایش مکانیک نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه انتقال حرارت۲مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسیترمی
آزمایشگاه اندازه گیریمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش سیستمهای تحت شبکهکارشناسیترمی
آزمایشگاه اندازه گیریمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطاتکارشناسیترمی
آزمایشگاه اندازه گیریمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش بهره برداری از سیستم های مخابراتیکارشناسیترمی
آزمایشگاه اندازه گیریمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش نوریکارشناسیترمی
آزمایشگاه اندازه گیریمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش انتقالکارشناسیترمی
آزمایشگاه اندازه گیریمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش دیتاکارشناسیترمی
آزمایشگاه اندازه گیریمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش سیارکارشناسیترمی
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکیمهندسی مکانیک گرایش نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکیمهندسی تکنولوژی گرایش مکانیک نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکیمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیترمی
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی و غیر الکتریکیمهندسی فناوری بهره برداری نیروگاهکارشناسیترمی