دروس

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۰٬۳۴۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی و غیرالکتریکیمهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه اندازه گیری غیر الکتریکیمهندسی تکنولوژی گرایش مکانیک نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه اندازه گیری غیر الکتریکیمهندسی مکانیک گرایش نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه اندازه گیری کالیبراسیونمهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمانکارشناسیترمی
آزمایشگاه اندازه گیری کالیبراسیونمهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمانکارشناسیترمی
آزمایشگاه اندازه گیری و کالیبراسیونمهندسی تکنولوژی بهره برداری از کارخانجات سیمانکارشناسیترمی
آزمایشگاه اندازه گیری ویدئومهندسی تکنولوژی فنی رسانهکارشناسیترمی
آزمایشگاه بازرسی خوردگی،رنگ و پوششمهندسی فناوری بازرسی جوشکارشناسیترمی
آزمایشگاه بازرسی و کنترل کیفیت آسانسور و بالا برهامهندسی فناوری آسانسور و بالابرهاکارشناسیترمی
آزمایشگاه بتنمهندسی فناوری عمران-خط و ابنیه راه آهنکارشناسیترمی
آزمایشگاه برنامه نویسی ماشین های افزار CNCمهندسی فناوری مکاترونیک ماشین های کنترل عددی (CNC)کارشناسیترمی
آزمایشگاه برنامه نویسی ماشین های افزار CNCمهندسی فناوری ماشین های کنترل عددی(CNC)کارشناسیترمی
آزمایشگاه بهداشت گیاهیمهندسی فناوری گیاه پزشکی-مدیریت تلفیقی آفاتکارشناسیترمی
آزمایشگاه بهداشت و بیماری های آبزیانمهندسی فناوری شیلات-تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسیترمی
آزمایشگاه بهداشت و کنترل آفات و بیماریهای زنبورعسلمهندسی فناوری دامپروری-تولید و فرآوری محصولات زنبور عسلکارشناسیترمی
آزمایشگاه بهداشت و کیفیت آبمهندسی فناوری آبیاری-توزیع و مصرف آب کشاورزیکارشناسیترمی
آزمایشگاه بهداشت و کیفیت آبمهندسی فناوری آبیاری-شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیترمی
آزمایشگاه بهداشت،بیماری ها و آفات زنبور عسلمهندسی فناوری دامپروری-تولید و فرآوری محصولات زنبور عسلکارشناسیترمی
آزمایشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیمهندسی فناوری زراعت-تولید دانه های روغنیکارشناسیترمی
آزمایشگاه بیوتکنولوژی گیاهیمهندسی فناوری زراعت-گیاهان دارویی و معطرکارشناسیترمی