دروس

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۰٬۳۴۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه بیوتکنولوژی گیاهیمهندسی فناوری باغبانی-گیاهان دارویی و معطرکارشناسیترمی
آزمایشگاه بیوشیمیمهندسی فناوری زیستی مواد غذاییکارشناسیترمی
آزمایشگاه بیولوژی ملکولیمهندسی فناوری زیستی مواد غذاییکارشناسیترمی
آزمایشگاه پایگاه داده هامهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانهکارشناسیترمی
آزمایشگاه پایگاه داده هامهندسی فناوری اطلاعات-رسانهکارشناسیترمی
آزمایشگاه پرورش سخت پوستان و نرم تنانمهندسی فناوری شیلات-تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسیترمی
آزمایشگاه پنیوماتیکمهندسی تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه پنیوماتیک کاربردیمهندسی فناوری مکاترونیک ماشین های کنترل عددی (CNC)کارشناسیترمی
آزمایشگاه پنیوماتیک کاربردیمهندسی فناوری ماشین های کنترل عددی(CNC)کارشناسیترمی
آزمایشگاه پوشش فلزاتمهندسی تکنولوژی مواد صنعت هسته ایکارشناسیترمی
آزمایشگاه پیش آگاهی در مدیریت تلفیقیمهندسی فناوری گیاه پزشکی-مدیریت تلفیقی آفاتکارشناسیترمی
آزمایشگاه تجزیه دستگاهیمهندسی فناوری صنایع شیمیاییکارشناسیترمی
آزمایشگاه تجزیه فلزات(تجزیه کمی)مهندسی تکنولوژی متالورژی گرایش ذوب فلزاتکارشناسیترمی
آزمایشگاه تجهیزات سیستم سیگنالینگ و کنترل۲مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل متروکارشناسیترمی
آزمایشگاه تدوین۱فیلم سازی گرایش تدوین فیلمکارشناسیترمی
آزمایشگاه ترمودینامیکمهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسیترمی
آزمایشگاه ترمودینامیکمهندسی تکنولوژی بهره برداری از کارخانجات سیمانکارشناسیترمی
آزمایشگاه ترمودینامیکمهندسی تکنولوژی صنایع چوب گرایش سازه های چوبیکارشناسیترمی
آزمایشگاه ترمودینامیکمهندسی فناوری مکانیک-تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسیترمی
آزمایشگاه ترمودینامیکمهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمانکارشناسیترمی