دروس

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۰٬۳۴۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه ترمودینامیکمهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمانکارشناسیترمی
آزمایشگاه ترمودینامیک نیروگاهمهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه ترمودینامیک نیروگاهمهندسی تکنولوژی گرایش مکانیک نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه ترمودینامیک نیروگاهمهندسی مکانیک گرایش نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه ترمودینامیک نیروگاهمهندسی فناوری بهره برداری نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه تست های غیر مخرب هواپیمامهندسی تکنولوژی هواپیماکارشناسیترمی
آزمایشگاه تصفیه آب وفاضلاب در صنعت قندسازیمهندسی تکنولوژی صنایع قند سازیکارشناسیترمی
آزمایشگاه تصفیه پسابهای صنعتیمهندسی فناوری صنایع شیمیاییکارشناسیترمی
آزمایشگاه تغذیه آبزیانمهندسی فناوری شیلات-تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسیترمی
آزمایشگاه تغذیه گیاه برنجمهندسی فناوری زراعت-تولید برنجکارشناسیترمی
آزمایشگاه تکثیر سخت پوستان و نرمتنانمهندسی فناوری شیلات-تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسیترمی
آزمایشگاه تکمیلی بتن و طرح اختلاطمهندسی فناوری عمران-ساختمان سازیکارشناسیترمی
آزمایشگاه تکمیلی بتن و طرح اختلاطمهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسیترمی
آزمایشگاه تکنولوژی بتنمهندسی تکنولوژی عمران گرایش ساختمانهای آبیکارشناسیترمی
آزمایشگاه تکنولوژی بتنمهندسی عمران گرایش ساختمانهای آبیکارشناسیترمی
آزمایشگاه تکنولوژی بتن۲مهندسی تکنولوژی راه داریکارشناسیترمی
آزمایشگاه تکنولوژی خواص فیزیکی الیافمهندسی فناوری صنایع لاستیککارشناسیترمی
آزمایشگاه تکنولوژی وخواص فیزیکی الیافمهندسی تکنولوژی صنایع لاستیککارشناسیترمی
آزمایشگاه تکنیک پالسمهندسی فناوری اویونیک هواپیماکارشناسیترمی
آزمایشگاه تکنیک پالسمهندسی تکنولوژی اویونیککارشناسیترمی