دروس

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰٬۲۷۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آتشباری در معادن زیرزمینیمهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیر زمینیکارشناسیپودمانی
آداب سفر در اسلاممدیریت گردشگریکارشناسیپودمانی
آداب سفر در اسلامکارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگریکارشناسیپودمانی
آداب سفر در اسلاممدیریت هتلداریکارشناسیپودمانی
آداب و مهارت های زندگی در دوره پیش دبستانتربیت مربی مراکز پیش از دبستانکارشناسیپودمانی
آداب و مهارت های زندگی در دوره پیش دبستانکارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیکارشناسیپودمانی
آرایه و چیدمان وسایلکارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلیکارشناسیپودمانی
آرشیو تصویر و ویدئومهندسی فناوری ارتباطات رسانه ایکارشناسیپودمانی
آرشیو در دنیای امروز معاصرکارشناسی حرفه ای مدیریت اسناد و مدارککارشناسیپودمانی
آرشیو منابع دیداری و شنیداریکارشناسی حرفه ای مدیریت اسناد و مدارککارشناسیپودمانی
آرشیوسازی و تکنولوژی نوینکارشناسی حرفه ای علوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیپودمانی
آرگونومی در طراحی لباس نوزادکارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس کودک و نوجوانکارشناسیپودمانی
آزمایشات دستگاهی روغنها و چربیهامهندسی تکنولوژی صنایع غذایی گرایش روغن خوراکیکارشناسیپودمانی
آزمایشات کلاسیک روغن ها و چربی هامهندسی فناوری صنایع روغن خوراکیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه آزمون فیزیکی و مکانیکیمهندسی تکنولوژی صنایع لاستیککارشناسیپودمانی
آزمایشگاه آفات،بیماری ها و علف های هرزمهندسی فناوری مکانیزاسیون زراعی و باغیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه آمار حیاتیمهندسی فناوری شیلات-فرآوری محصولات شیلاتیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه آمار حیاتیمهندسی فناوری صید و بهره برداری آبزیانکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه آمار حیاتیمهندسی فناوری تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه آنتن و کاربرد آن در هوانوردیمهندسی فناوری اویونیک هواپیماکارشناسیپودمانی