دروس

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰٬۲۷۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه آنتن و کاربرد در هوانوردیمهندسی تکنولوژی اویونیککارشناسیپودمانی
آزمایشگاه آیرودینامیک تحلیلیمهندسی تکنولوژی هواپیماکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه آیرودینامیک تحلیلیمهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه ابزار دقیق در فرآیندمهندسی فناوری کنترل فرآیندکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه ابزار دقیق در فرآیندمهندسی تکنولوژی کنترل گرایش فرآیندکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه احتراقمهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاهکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه ارزیابی کیفیمهندسی فناوری جوشکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه ارزیابی و بهره برداری از ذخایر آبزیانمهندسی فناوری صید و بهره برداری آبزیانکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه استانداردهای صنعت سرامیکمهندسی فناوری کاشی و چینیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه اصول میکرو کامپیوترمهندسی تکنولوژی الکترونیککارشناسیپودمانی
آزمایشگاه اصول میکروبشناسی محیطیآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه اصول میکروبیولوژی محیط زیستبازیافتکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه اصول میکروکامپیوترمهندسی فناوری الکترونیک صنعتیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه الکترومغناطیسمهندسی تکنولوژی اویونیککارشناسیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیکمهندسی فناوری ماشینهای کنترل عددی(CNC)کارشناسیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیکمهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاهکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیمهندسی فناوری آسانسور و بالابرهاکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیمهندسی تکنولوژی کنترل گرایش فرآیندکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیمهندسی فناوری کنترل ابزار دقیقکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیمهندسی فناوری کنترل فرآیندکارشناسیپودمانی