دروس

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰٬۲۷۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه بهداشت و بیماری های آبزیانمهندسی فناوری تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه بهداشت و کنترل آفات و بیماریهای زنبور عسلمهندسی فناوری تولید و فرآوری محصولات زنبور عسلکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه بهداشت و کیفیت آبمهندسی فناوری توزیع و مصرف آب کشاورزیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه بهداشت و کیفیت آبمهندسی فناوری شبکه های آبیاری و زهکشیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه بهداشت،بیماری ها و آفات زنبورعسلمهندسی فناوری تولید و فرآوری محصولات زنبور عسلکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیمهندسی فناوری تولید دانه های روغنیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه پرورش سخت پوستان و نرم تنانمهندسی فناوری تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه پنیوماتیک کاربردیمهندسی فناوری ماشینهای کنترل عددی(CNC)کارشناسیپودمانی
آزمایشگاه پیش آگاهی در مدیریت تلفیقیمهندسی فناوری مدیریت تلفیقی آفاتکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه تجزیه دستگاهیمهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه تجزیه دستگاهیمهندسی فناوری صنایع شیمیاییکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه تدوین۱فیلم سازی گرایش تدوین فیلمکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه ترمودینامیکمهندسی فناوری تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه ترمودینامیک نیروگاهمهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاهکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه تست های غیرمخرب هواپیمامهندسی تکنولوژی هواپیماکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه تصفیه پسابهای صنعتیمهندسی فناوری صنایع شیمیاییکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه تغذیه آبزیانمهندسی فناوری تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه تکثیر سخت پوستان و نرمتنانمهندسی فناوری تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه تکمیلی بتن و طرح اختلاطمهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه تکمیلی بتن و طرح اختلاطمهندسی فناوری ساختمان سازیکارشناسیپودمانی