دروس

نمایش ۱۰٬۲۶۱ تا ۱۰٬۲۷۲ مورد از کل ۱۰٬۲۷۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
هیدرولیک و نیوماتیک در ماشین های کشاورزیمهندسی فناوری ساخت و تولید ماشین ها و ادوات زراعی و باغیکارشناسیپودمانی
هیدرولیک وپنیوماتیکمهندسی تکنولوژی صنایع آردکارشناسیپودمانی
هیدرومتالورژیمهندسی تکنولوژی فرآوری مواد معدنی فلزیکارشناسیپودمانی
یاتاقان و روغن کاریمهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاهکارشناسیپودمانی
یاتاقان و مکانیزم روغن کاریمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
یادداشت برداری الکترونیکی درآموزش فرهنگیکارشناسی حرفه ای تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنریکارشناسیپودمانی
یادگیری حرکتیکارشناسی حرفه ای مربیگری تکواندوکارشناسیپودمانی
یک درس از گروه دروس اختیاریمهندسی فناوری تولید میوه های مناطق معتدلهکارشناسیپودمانی
یک درس از گروه دروس اختیاریمهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطرکارشناسیپودمانی
یک درس از گروه دروس اختیاریمهندسی فناوری تولیدات گلخانه ایکارشناسیپودمانی
یک درس از گروه دروس اختیاریمهندسی فناوری گل و گیاهان زینتیکارشناسیپودمانی
یک درس از گروه دروس اختیاریمهندسی فناوری تولیدات گلخانه ایکارشناسیپودمانی