دروس

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۰٬۲۷۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه تکنولوژی مخابرات پیشرفتهمهندسی فناوری سوئیچ های شبکه ثابت مخابراتیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه تکنولوژی و خواص فیزیکی الیافمهندسی فناوری صنایع لاستیککارشناسیپودمانی
آزمایشگاه تکنولوژی و خواص فیزیکی الیافمهندسی تکنولوژی صنایع لاستیککارشناسیپودمانی
آزمایشگاه تکنیک پالسمهندسی تکنولوژی اویونیککارشناسیپودمانی
آزمایشگاه تکنیک پالسمهندسی فناوری اویونیک هواپیماکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه تلقیح مصنوعی زنبور عسلمهندسی فناوری تولید و فرآوری محصولات زنبور عسلکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه تنظیم کننده های رشد گیاهیمهندسی فناوری گل و گیاهان زینتیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه تنظیم کننده های رشد گیاهیمهندسی فناوری تولیدات گلخانه ایکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه جانوران زیان آور در کشاورزیمهندسی فناوری مدیریت تلفیقی آفاتکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و تغذیه پستهمهندسی فناوری تولید و فرآوری پستهکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهانمهندسی فناوری تولیدات گلخانه ایکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهانمهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطرکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاهان روغنیمهندسی فناوری تولید دانه های روغنیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه حشره شناسیمهندسی فناوری مدیریت تلفیقی آفاتکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه حشره شناسی کشاورزیمهندسی فناوری تولید و فرآوری محصولات زنبور عسلکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه حفاظت سیستم های قدرتمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه خاک شناسیمهندسی فناوری بازیافت پسماندکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه خاک شناسیمهندسی فناوری کنترل آلاینده های محیط زیستکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه خاکشناسی عمومیبازیافتکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه خاکشناسی کاربردیمهندسی فناوری آبخیزداریکارشناسیپودمانی