دروس

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۰٬۲۷۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه روشهای نوین سنجش میکروبیمهندسی فناوری صنایع کمپوت و کنسروکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه ره بندی بی مهرگان آبزیمهندسی فناوری تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه ره بندی بی مهرگان آبزیمهندسی فناوری شیلات-فرآوری محصولات شیلاتیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه ره بندی ماهیانمهندسی فناوری شیلات-فرآوری محصولات شیلاتیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه ره بندی ماهیانمهندسی فناوری تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه ریز ازدیادی و کشت بافت های گیاهیمهندسی فناوری تولید و فرآوری پستهکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه ریز ازدیادی و کشت بافت های گیاهیمهندسی فناوری تولیدات گلخانه ایکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه ریز ازدیادی و کشت بافت های گیاهیمهندسی فناوری گل و گیاهان زینتیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه زبان تخصصیمهندسی فناوری بازیافت پسماندکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه زبان طراحی سخت افزارمهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانهکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه زمین شناسی محیطیمهندسی فناوری بازیافت پسماندکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه زمین شناسی محیطیمهندسی فناوری کنترل آلاینده های محیط زیستکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه زیست شناسی سلولیکارشناسی حرفه ای مشاوره ژنتیککارشناسیپودمانی
آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیانمهندسی فناوری تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سخت افزار سوئیچینگمهندسی فناوری سوئیچ های شبکه ثابت مخابراتیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سخت افزار سوئیچینگمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش سوئیچ های شبکه ثابتکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سنجش از دورمهندسی فناوری صید و بهره برداری آبزیانکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سنجش شبکهمهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانهکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سنسورها و مبدل هامهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیقکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سنسورها و مبدل هامهندسی فناوری کنترل ابزار دقیقکارشناسیپودمانی