دروس

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۰٬۶۱۴ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آرشیو تصوبر وویدئومهندسی تکنولوژی فنی رسانهکارشناسیترمی
آرشیو تصویر و ویدئومهندسی فناوری ارتباطات رسانه ایکارشناسیپودمانی
آرشیو تصویر و ویدئومهندسی فناوری ارتباطات رسانه ایکارشناسیترمی
آرشیو در دنیای امروز معاصرکارشناسی حرفه ای مدیریت اسناد و مدارککارشناسیپودمانی
آرشیو در دنیای امروز یا معاصرکارشناسی حرفه ای مدیریت اسناد و مدارککارشناسیترمی
آرشیو منابع دیداری و شنیداریکارشناسی حرفه ای مدیریت اسناد و مدارککارشناسیترمی
آرشیو منابع دیداری و شنیداریکارشناسی حرفه ای مدیریت اسناد و مدارککارشناسیپودمانی
آرشیوسازی و تکنولوژی نوینکارشناسی حرفه ای علوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیپودمانی
آرشیوسازی و تکنولوژی های نوینکارشناسی حرفه ای علوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسیترمی
آرگونومی در طراحی لباس نوزادکارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس کودک و نوجوانکارشناسیپودمانی
آرگونومی در طراحی لباس نوزادکارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس کودک و نوجوانکارشناسیترمی
آروماترابیکارشناسی حرفه ای ماساژ ورزشی و کایروپراکتیککارشناسیترمی
آزمابشگاه میکروپروسسورمهندسی تکنولوژی اویونیککارشناسیترمی
آزماتیشگاه تصفیه آب وفاضلاب درصنعت قندمهندسی تکنولوژی صنایع قند سازیکارشناسیترمی
آزمایشات دستگاهی روغن ها و چربی هامهندسی تکنولوژی صنایع روغن خوراکیکارشناسیترمی
آزمایشات دستگاهی روغن ها و چربی هامهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت روغن خوراکیکارشناسیترمی
آزمایشات دستگاهی روغنها و چربیهامهندسی تکنولوژی صنایع غذایی گرایش روغن خوراکیکارشناسیپودمانی
آزمایشات غیرمخربمهندسی تکنولوژی تولیدکارشناسیترمی
آزمایشات کلاسیک روغن ها و چربی هامهندسی تکنولوژی صنایع روغن خوراکیکارشناسیترمی
آزمایشات کلاسیک روغن ها و چربی هامهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت روغن خوراکیکارشناسیترمی