مرکز آموزش علمی-کاربردی امام محمد باقر(ع)

استانخراسان شمالی
آدرسخیابان ۱۷ شهریور شمالی-کوچه شهید نوریان
تلفن۰۵۸۴-۲۲۶۰۰
شماره فکس۲۲۶۰۲۴۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی امام محمد باقر(ع)

نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
نتیجه‌ای یافت نشد.