دانشگاه صنعتی بیرجند

استانخراسان جنوبی
آدرسبیرجند-میدان صنعت و معدن-بلوار صنعت و معدن
تلفن۲۲۲۸۰۰۶-۸
نوعدولتی
شماره فکس۲۲۲۵۵۲۰

رشته های تحصیلی دانشگاه صنعتی بیرجند

نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
نتیجه‌ای یافت نشد.