مرکز آموزش علمی-کاربردی امام حسین(ع)-استان کردستان

استانکردستان
آدرسخیابان جام جم
تلفن۶۶۲۸۰۶۸و۶۶۶۱۵۱۳
نوعدولتی
شماره فکس۶۶۲۲۰۷۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی امام حسین(ع)-استان کردستان

نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
نتیجه‌ای یافت نشد.