مراکز آموزشی

نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی آبدانانایلامآبدانان خیابان سراب ـ جنب پارک شهر۸۴۲۶۲۲۵۸۱۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی ایلام۱ایلامایلام - میدان شهدا - جنب دادگستری - مرکز علمی-کاربردی ایلام۱۳۳۳۵۴۲۷
مرکز آموزش علمی-کاربردی ایلام۲ایلامساختمان شماره۱:بلوار شهید مدرس-روبروی درمانگاه تامین اجتماعی-ساختمان شماره۲:بلوار جمهوری،انتهای خیابان بعثت،هنرستان امام خمینی-ساختمان شماره۳:بلوار شمالی میدان امام خمینی،پایین تر از بلوار جمهوری-ساختمان شماره۴:بلوار جمهوری،تقاطع بعثت۰۸۴۱۲۲۲۲۲۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی ایوانایلامایوان،خیابان امام خمینی-انتهای کوچه نواب صفوی۰۸۴۲۳۲۳۹۳۹
مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان ایلامایلامایلام-میدان دفاع مقدس - بلوار دانشجو - روبروی اداره کل تعاون ۰۸۴۱۲۲۳۵۰۶۸-۹
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی ایلامایلامایلام-خیابان عدالت-میدان فاتحان میمک-خیابان شهید راسخی۰۸۴۱۳۳۳۲۹۱۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی شهدای میمک ایلامایلام
مرکز آموزش علمی-کاربردی دره شهر۱ایلامدره شهر-خیابان جمهوری اسلامی پایین تر از چهارراه نیروی انتظامی۰۸۴۲۵۲۲۸۵۵۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی دهلرانایلامدهلران،کوی ریاست جمهوری،خیابان شهیداعلمی،نبش کوچه شهدای گمنام۰۸۴۲۷۲۲۰۲۷۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهید مدرس(ایلام)ایلامخیابان بان گنجاب۰۸۴۱-۲۲۲۷۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی شیروان و چرداول۱ایلامسرابله-خیابان ولیعصر پشت بانک ملت- مرکز آموزش علمی- کاربردی شیروان چرداول۰۸۴۲۴۲۲۵۳۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای آبدانانایلام
مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای ایلام ایلامایلام میدان مادر مرکز فنی و حرفه ای ایلام۰۸۴۱۲۲۲۸۲۶۷
مرکز آموزش علمی-کاربردی کولاک غربایلامسرابله-بلوار بسیج-نرسیده به باشگاه شهید اشرفی اصفهانی۰۸۴۲۴۲۲۴۴۱۸
مرکز آموزش علمی-کاربردی مهرانایلامشهرستان مهران فرخ آباد فاز ۲-جنب دبیرستان باهنر۰۸۴۲۸۲۲۶۱۹۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان ایلامایلاممیدان ۲۲ بهمن - ساختمان هلال احمر استان ایلام