مراکز آموزشی

نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
دانشگاه صنعتی بیرجندخراسان جنوبیبیرجند-میدان صنعت و معدن-بلوار صنعت و معدن۲۲۲۸۰۰۶-۸
مرکز آموزش علمی-کاربردی بعثت۲۵زندان مرکزی خراسان جنوبیخراسان جنوبیبیرجند،خیابان معلم،معلم۷۰۵۶۱۲۲۳۷۵۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان خراسان جنوبیخراسان جنوبیبیرجند-خیابان شهداء-شهداء۶۰۵۶۱۲۲۳۹۲۴۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی بیرجند۱خراسان جنوبیبیرجند-فلکه تمنای باران-جنب دبستان شاهد پسران۰۵۶۱۴۴۳۱۴۱۵
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجندخراسان جنوبیبلوار ایت الله غفاری-تقاطع خیابان قدس-مرکز آموزش عالی علمی کابردی جهاد دانشگاهی۰۵۶۱-۲۲۲۳۰۷۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی بیرجندخراسان جنوبیبیرجند-کیلومتر ۱۸ جاده کرمان محمدیه مرکز آموزش کشاورزی۰۵۶۱-۲۲۲۴۸
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی قائناتخراسان جنوبیکیلومتر ۳۵ جاده قائن-گناباد شهر نیمبلوک مرکز آموزش کشاورزی قائنات۳-۰۵۶۲۵۳۷۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت استان خراسان جنوبیخراسان جنوبی
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری اسدیهخراسان جنوبیشهرستان درمیان-شهر اسدیه شهرک اسدیه مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری اسدیه۰۵۶۲۳۲۲۴۸۹
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری بشرویهخراسان جنوبیبشرویه- انتهای بلوار جهاد۰۵۳۵۳۲۴۸۲۶۷
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری سرایانخراسان جنوبیشهرستان سرایان- خیابان فرهنگ-۰۵۶۲۸۲۲۲۷۰۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری و مدیریت بحران بیرجندخراسان جنوبیبیرجند-سجادشهر-خیابان امامت-بین رضویه فرشته۰۵۶۱۴۳۱۶۶۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهید باهنر(خراسان جنوبی)خراسان جنوبیخیابان معلم-چهار راه بهداری-جنب بهداری شهرستان۰۵۶۱-۴۴۳۰۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی فردوسخراسان جنوبیساختمان شماره ۱:استان خراسان جنوبی-شهرستان فردوس- دور میدان خروجی اسلامیه به سمت فردوس (میدان غدیر) - ساختمان شماره ۲:تقاطع معلم و ۱۶ متری۰۵۳۴-۲۲۲۰۷۴۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبیخراسان جنوبی
مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای بیرجندخراسان جنوبی
مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه‌ای قاینخراسان جنوبی
مرکز آموزش علمی-کاربردی نهبندانخراسان جنوبینهبندان-انتهای بلوار دانشگاه مرکز آموزش عالی علمی کاربردی۰۵۶۲۶۲۲۴۸۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان خراسان جنوبیخراسان جنوبیبیرجند-معصومیه-بلوارصنعت ومعدن-خیابان شیخ گازاری-چهارراه اول-مرکز عالی علمی کاربردی هلال استان۰۵۶۱-۲۲۳۵۳۱۴