مراکز آموزشی

نمایش ۴۱ تا ۴۶ مورد از کل ۴۶ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای کوهبنانکرمان
مرکز آموزش علمی-کاربردی کهنوجکرمانکهنوج-خیابان شهید احمد خمینی-میدان ستاد۰۳۴۹۵۲۳۱۵۰۲-۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی مجتمع مس سرچشمهکرمان
مرکز آموزش علمی-کاربردی مخابرات کرمانکرمانکرمان نرسیده به میدان هفت باغ۳۲۳۱۰۰۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان کرمانکرمان-کرمان ،بلوار ۲۲بهمن ،جنب جمعیت هلال احمر شهرستان کرمان،کد پستی۷۶۱۶۷۴۴۵۶۹۰۳۴۱-۳۳۲۸۰
موسسه آموزش عالی آزاد نوبنیاد سیرجانکرمان