مراکز آموزشی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
دانشکده امور اقتصادی کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه ئ خ سنگر اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه۱ ۷۲۲۲۳۲۰
مجتمع آموزشی و پژوهشی غربکرمانشاهکرمانشاه-خیابان شهید علی امجدیان(سیلو)-جنب شرکت توزیع برق کرمانشاه۰۸۳۱۸۲۳۶۰۳۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاهکرمانشاهبلوار طاق بستان-شهرک کارمندان ایستگاه ۲۰۸۳۱۴۲۹۶۰۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی اسلام آباد غربکرمانشاهاسلام آباد غرب-خیابان شهید چمران-روبروی بیمارستان امام خمینی(ره)-خیابان شهید میربیگی کد پستی :۶۷۶۱۶۳۳۸۳۳۰۸۳۲۵۲۲۴۲۴۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی امام حسین(ع)-استان کرمانشاهکرمانشاهپل اجلالیه-به طرف مصوری-مرکز آموزش علمی کاربردی امام حسین(ع)۰۸۳۱۷۲۱۶۲۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی امام رضا(ع)کرمانشاهاسلام آبادغرب-بولوار شهید دکتر چمران۵۲۲۴۶۹۹
مرکز آموزش علمی-کاربردی بانک ملت کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه-چهارراه بسیج-بلوار غدیر۰۸۳۱-۸۲۲۵۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاهکرمانشاه
مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه-میدان سپاه پاسداران-بلوار زن-خیابان بهزیستی-مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی استان کرمانشاه۸۳۸۱۰۴۵-۸۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه سه راه ۲۲ بهمن خیابان جهاد دانشگاهی ساختمان جهاد دانشگاهی۸۲۲۷۲۴۳.۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه(ماهیدشت)کرمانشاهکرمانشاه-کیلومتر ۲۰ جاد ه اسلام آباد غرب۰۸۳۲۴۶۲۲۱۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه-کیلومتر ۲۲جاده اسلام آباد۲۲۱۶-۱۷-۱۸
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی کرمانشاه(سرپل ذهاب)کرمانشاهکرمانشاه-سرپل ذهاب- کیلومتر۳ جاده قصر شیرین روبروی هواشناسی۰۸۳۴۲۲۴۲۴۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی حوزه هنری واحد کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه-پارکینگ شهرداری-پل اجلالیه(خ عباسیه)۰۸۳۱-۷۲۲۵۵
مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه-الهیه شهرک دادگستری مهره ذین مرکز اموزش خانه کارگر۰۸۳۱-۸۳۶۲۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی دادگستری کل استان کرمانشاهکرمانشاه
مرکز آموزش علمی-کاربردی روانسرکرمانشاهروانسر-میدان زمین شهری-بلوار فرهنگیان-خیابان خرداد-۰۸۳۲-۶۵۲۷۸۸۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه شهرک معلم-بلوار رودکی-میدان حافظ-خیابان دهخدای جنوبی-جنب مسجد رضوی سازمان مدیریت صنعتی۸۳۱۴۲۸۳۳۶۵
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تولیدی پویا غربکرمانشاهکیلومتر ۸ جاده سنندج -شهر صنعتی - بلوارپویا۴۲۸۱۰۸۰-۹
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های کرمانشاهکرمانشاه