مراکز آموزشی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستانلرستان
مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستانلرستان
مرکز آموزش علمی-کاربردی ازنا۱لرستانساختمان شماره ۱:ازنا کوی امام خمینی(ره) - بلوار هاتف اصفهانی- نبش هاتف ۹ ۰۶۶۶۴۲۳۴۸۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی استاندارد و تحقیقات صنعتی لرستانلرستان
مرکز آموزش علمی-کاربردی استانداری لرستانلرستانخرم آباد-خیابان ولیعصر-خیابان ۶۰ متری-خیابان ۳۵ متری مدیریت آموزش وپزوهش لرستان۰۶۶۱-۳۲۲۰۶۲۲یا۳۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی الشتر۱لرستانالشتر-انتهای خیابان ۳۰متری انقلاب (عادل آباد)۰۶۶۳۵۲۲۴۰۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی الیگودرز۱لرستانالیگودرز-بلوار شرقی-نبش خ ارشاد (‌هتل جهانگردی )‌-ساختمان آموزشی مرکز آموزش علمی-کاربردی الیگودرز۱۰۶۶۴۲۲۴۴۱۲۰ الی
مرکز آموزش علمی-کاربردی امام حسین(ع)-استان لرستانلرستانبین میدان امام حسین(ع) و میدان امام خمینی(ره)۴۲۲۶۶۸۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی بروجرد۱لرستانساختمان شماره۱: بروجرد-روبروی کارخانه نساجی مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد ۱۰۶۶۲-۴۴۶۹۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی بروجرد۲لرستانبروجرد-خیابان دکتر فاطمی-خیابان مقدسی جنوبی _x۰۰۰D_ میدان صفا خیابان صفا روبروی اداره برق بروجرد-۰۶۶۲-۳۵۳۴۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان لرستانلرستانخرم آباد-گلدشت شرقی- روبروی بیمارستان تامین اجتماعی۴۲۱۲۳۰۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی خرم آبادلرستانخرم آباد میدان ۲۲ بهمن بلوارجهادگران جنب خیابان صدرا۳۲۱۵۰۸۸
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی لرستان(الیگودرز)لرستانالیگودرز-کیلومتر ۱۲ جاده ازنا-شهرک برناباد۰۶۶۴۲۲۲۲۳۵
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی لرستان(بروجرد)لرستانبروجرد-کیلومتر ۵ جاده خرم آباد-روبروی شرکت نفت۰۶۶۲۲۶۲۷۷۱۵
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی لرستان(خرم آباد)لرستانخرم آباد-باغ کشاورزی-مجتمع آموزش جهاد کشاورزی لرستان۲۲۵۳۹۳۷-۰۶۶۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت استان لرستانلرستان
مرکز آموزش علمی-کاربردی حوزه هنری واحد خرم آبادلرستانخرE آبا/ @ خیاباF انقلا( @ میدااF ۲۲ بهمF @ کوJ جها/ گراF کد پستی ۶۸۱۷۶۳۲۱۵۰۸ظ@۰۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی دادگستری کل استان لرستانلرستانخرم آباد،میدان شاپورخواست،جنب دادگستری کل استان لرستان۰۶۶۱۲۲۳۲۵۱۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی دانشگاه لرستانلرستانخرم آباد-میدان کیو-خیابان ۶۰متری واحد آموزش های آزاد علمی کاربردی دانشگاه لرستان۰۶۶۱-۳۲۲۱۹
مرکز آموزش علمی-کاربردی دورودلرستاندورود-۹۰ متری بلوار صنعت بعد از میدان فرهنگ۰۶۶۵۴۲۴۷۰۱