رشته های تحصیلی

نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۴۵۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
کارشناسی حرفه ای سینما-فیلم سازیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای سینما-کارگردانیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای سینما-کارگردانیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
کارشناسی حرفه ای صنایع دستی-آبگینهفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای صنایع دستی-صنایع چوبیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای صنایع دستی-صنایع سنگیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای صنایع دستی-صنایع فلزیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای طراحی زیورآلاتفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای طراحی زیورآلاتفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
کارشناسی حرفه ای طراحی صحنهفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای طراحی صحنهفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
کارشناسی حرفه ای طراحی مبلمانفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای طراحی مبلمانفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
کارشناسی حرفه ای طراحی و آماده سازی چاپفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس اجتماعی و مشاغلفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس اجتماعی و مشاغلفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس اقوامفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس اقوامفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس کودک و نوجوانفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس کودک و نوجوانفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی