رشته های تحصیلی

نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۴۵۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
کارشناسی حرفه ای گرافیک-تزیینی و محیطیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
کارشناسی حرفه ای گرافیک-چاپ و بسته بندیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای گرافیک-چاپ و بسته بندیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
کارشناسی حرفه ای گرافیک-گرافیک تزئینی و محیطیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای گریم-آرایش و پیرایشفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای گریم-آرایش و پیرایش موفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
کارشناسی حرفه ای گریم-آرایش و پیرایش موفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای گریم-چهره پردازیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای گریم-چهره پردازیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
کارشناسی حرفه ای گریم-ماسکفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای گریم-ماسکفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
کارشناسی حرفه ای گویندگی و دوبلهفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای گویندگی و دوبلهفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
کارشناسی حرفه ای گویندگی و مجری گری ورزشیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای مترجمی خبر-انگلیسیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای مترجمی-خبر اسپانیولیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
کارشناسی حرفه ای مترجمی-خبر انگلیسیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی