رشته های تحصیلی

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۴۵۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
خدمات کتابداری و اطلاع رسانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
خدمات کتابداری و اطلاع رسانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
خوانندگی آواز ایرانی و تک خوانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
روابط عمومیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
روابط عمومیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
روابط عمومی(بازنگری شده)فرهنگ و هنرکاردانیترمی
ساخت عروسک های غیر نمایشیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
ساخت عروسک های نمایشیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
ساز ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
ساز جهانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
سفال و سرامیکفرهنگ و هنرکاردانیترمی
صنایع دستیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
طراحی پوشاکفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
طراحی پوشاکفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
طراحی پوشاکفرهنگ و هنرکاردانیترمی
طراحی دوخت گرایش طراحی دوختفرهنگ و هنرکاردانیترمی
طراحی صحنهفرهنگ و هنرکاردانیترمی
طراحی فرش دستباففرهنگ و هنرکارشناسیترمی